Popri tréningu fyzickej stránky

a schopnostiach

je veľmi dôležitá

aj mentálna príprava.


Adam Kocian

https://adamkocian.com/