Pingpongové začiatky

Pingpongová loptička mi spadla už do kočíka, keď vypadla dedovi z ruky, keď ma kočíkoval. Veľmi skoro som zistil, že loptička má najlepší odraz na konferenčnom stole v obývačke u deda. Keďže odjakživa sa mi nechcelo zbierať loptičky (čo mi ostalo dodnes), prinútil som deda, aby mi ich zbieral a podával - on si dodnes myslí, že to on sa ma snažil motivovať ku hre.

Keď mi tie loptičky menej padali z rúk, dedo tento stol predelil papierovou prekážkou a to bolo vlastne moje prvé pingpongové sito. A pri takejto hre som strávil veľa dní a veľa hodín.

Keď som mal asi 4 roky, dedo ma zobral do športovej haly v Čadci. Tu som prvý krát videl, ako sa hrá ozajstný pingpong.