Tréneri

Mojím osobným trénerom je Saša Dragaš.

Na tréningové procesy do tréningového centra v Prievidzi chodia viacerí významní pingpongisti svetového formátu.

Trénujem napríklad:


Saša Dragaš je nielen mojím súčasným trénerom, ale myslím si, že sme aj kamaráti. Už pred zápasom rozoberáme súpera, aby som vedel, ako mám ísť na neho, čo mám hrať, čomu sa mám vyhýbať, aké má slabiny atď. Vie ma aj dobre povzbudiť a dobre naladiť na zápas. V tréningovom centre so mnou neustále trénuje a dohliada na mňa pri mojom trénovaní s inými hráčmi.

O celkový dohľad nad správnym trénovaním v tréningovom centre sa stará chorvátsky tréner Zvonimír Korenič.

Tento tréner má 10 ročné skúsenosti v Chorvátsku ako reprezentačný tréner mužov. Bol tiež osobným trénerom svetového hráča Zorana Primoraca.