Tréner

Mojím osobným trénerom je Tomáš Demek.

Na tréningové procesy do tréningového centra v Ostrave na Čiernej Lúke chodia viacerí významní pingpongisti svetového formátu.